فوتبــال 11

یکشنبه، 15 تیر 1399 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
احمد گوهری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
حامد نورمحمدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
آرمان قاسمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مجید عیدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
پیام ملکیان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
علیرضا علی‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
صادق بابا احمدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
حسین ابراهیمی 0 (0) 0 0 0 (0) 63 هافبک 0
سجاد جعفری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
مهدی زبیدی 0 (0) 0 0 0 (0) 77 مهاجم 0
عماد میرجوان 0 (0) 0 0 0 (0) 86 مهاجم 0
حامد لک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
مسیح زاهدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
ادواردو مانشا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مصطفی سالاری 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
عزیز معبودی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
میلاد نوری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
شاهین ثاقبی 0 (0) 0 0 0 (0) 71 هافبک 0
قائم اسلامی‌خواه 0 (0) 0 0 0 (0) 59 هافبک 0
فرید بهزادی کریمی 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
محمد قادری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
علی آل‌کثیر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
احمد گوهری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
حامد نورمحمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آرمان قاسمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مجید عیدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
پیام ملکیان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
علیرضا علی‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
صادق بابا احمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
حسین ابراهیمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سجاد جعفری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی زبیدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
عماد میرجوان 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
حامد لک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مسیح زاهدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ادواردو مانشا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مصطفی سالاری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
عزیز معبودی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
میلاد نوری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
شاهین ثاقبی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
قائم اسلامی‌خواه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فرید بهزادی کریمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
محمد قادری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
علی آل‌کثیر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
احمد گوهری 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
حامد نورمحمدی 0 0 0 0 0 مدافع 0
آرمان قاسمی 0 0 0 0 0 مدافع 0
مجید عیدی 0 0 0 0 0 مدافع 0
پیام ملکیان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
علیرضا علی‌زاده 0 0 0 0 0 هافبک 0
صادق بابا احمدی 0 0 0 0 0 هافبک 0
حسین ابراهیمی 0 0 0 0 0 هافبک 0
سجاد جعفری 0 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی زبیدی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
عماد میرجوان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
حامد لک 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مسیح زاهدی 0 0 0 0 0 مدافع 0
ادواردو مانشا 0 0 0 0 0 مدافع 0
مصطفی سالاری 0 0 0 0 0 مدافع 0
عزیز معبودی 0 0 0 0 0 مدافع 0
میلاد نوری 0 0 0 0 0 هافبک 0
شاهین ثاقبی 0 0 0 0 0 هافبک 0
قائم اسلامی‌خواه 0 0 0 0 0 هافبک 0
فرید بهزادی کریمی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
محمد قادری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
علی آل‌کثیر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
احمد گوهری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
حامد نورمحمدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آرمان قاسمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مجید عیدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
پیام ملکیان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
علیرضا علی‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
صادق بابا احمدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
حسین ابراهیمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سجاد جعفری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مهدی زبیدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
عماد میرجوان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
حامد لک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
مسیح زاهدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ادواردو مانشا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مصطفی سالاری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
عزیز معبودی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
میلاد نوری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
شاهین ثاقبی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
قائم اسلامی‌خواه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فرید بهزادی کریمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
محمد قادری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
علی آل‌کثیر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11