فوتبــال 11

پنجشنبه، 09 مرداد 1399 ساعت ۱۹:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Helmuts Saulitis 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Gabriels Kirkils 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Franklin 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Krists Gulbis 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Roberts Ķipsts 0 (0) 0 0 0 (0) 78 مدافع 0
Rihards Ozoliņš 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Oskars Vientiess 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Rendijs Sibass 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Lūkass Vapne 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Sylvin Mulumba Kayembe Ilolo 0 (0) 0 0 0 (0) 62 هافبک 0
Artjoms Puzirevskis 0 (0) 0 0 0 (0) 71 مهاجم 0
Emils Birka 0 (0) 0 0 0 (0) 28 مدافع 0
Normunds Uldrikis 0 (0) 0 0 0 (0) 12 مدافع 0
Kgotso Masangane 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
Raimonds Krollis 0 (0) 0 0 0 (0) 19 مهاجم 0
Krisjanis Zviedris 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Seydine Keita 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
Roberts Zelmanis 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Kristers Cudars 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Raivis Jurkovskis 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Effiong Hogan Ukpa 0 (0) 0 0 0 (0) 68 هافبک 0
Leandro Nicolas Teijo 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Seidu Yahaya 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Amancio Fortes 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Richard Emeka Friday 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Dmytro Semeniv 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
Vadims Zulevs 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
Cristian Torres 0 (0) 0 0 0 (0) 22 هافبک 0
Dele Ola Israel 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
Martins Kigurs 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Helmuts Saulitis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Gabriels Kirkils 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Franklin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Krists Gulbis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Roberts Ķipsts 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Rihards Ozoliņš 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Oskars Vientiess 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Rendijs Sibass 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Lūkass Vapne 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Sylvin Mulumba Kayembe Ilolo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Artjoms Puzirevskis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Emils Birka 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Normunds Uldrikis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Kgotso Masangane 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Raimonds Krollis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Krisjanis Zviedris 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Seydine Keita 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Roberts Zelmanis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Kristers Cudars 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Raivis Jurkovskis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Effiong Hogan Ukpa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Leandro Nicolas Teijo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Seidu Yahaya 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Amancio Fortes 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Richard Emeka Friday 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Dmytro Semeniv 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Vadims Zulevs 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Cristian Torres 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Dele Ola Israel 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Martins Kigurs 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Helmuts Saulitis 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Gabriels Kirkils 0 0 0 0 0 مدافع 0
Franklin 0 0 0 0 0 مدافع 0
Krists Gulbis 0 0 0 0 0 مدافع 0
Roberts Ķipsts 0 0 0 0 0 مدافع 0
Rihards Ozoliņš 0 0 0 0 0 هافبک 0
Oskars Vientiess 0 0 0 0 0 هافبک 0
Rendijs Sibass 0 0 0 0 0 مدافع 0
Lūkass Vapne 0 0 0 0 0 هافبک 0
Sylvin Mulumba Kayembe Ilolo 0 0 0 0 0 هافبک 0
Artjoms Puzirevskis 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Emils Birka 0 0 0 0 0 مدافع 0
Normunds Uldrikis 0 0 0 0 0 مدافع 0
Kgotso Masangane 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Raimonds Krollis 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Krisjanis Zviedris 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Seydine Keita 0 0 0 0 0 مدافع 0
Roberts Zelmanis 0 0 0 0 0 مدافع 0
Kristers Cudars 0 0 0 0 0 هافبک 0
Raivis Jurkovskis 0 0 0 0 0 مدافع 0
Effiong Hogan Ukpa 0 0 0 0 0 هافبک 0
Leandro Nicolas Teijo 0 0 0 0 0 هافبک 0
Seidu Yahaya 0 0 0 0 0 هافبک 0
Amancio Fortes 0 0 0 0 0 هافبک 0
Richard Emeka Friday 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Dmytro Semeniv 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Vadims Zulevs 0 0 0 0 0 مدافع 0
Cristian Torres 0 0 0 0 0 هافبک 0
Dele Ola Israel 0 0 0 0 0 هافبک 0
Martins Kigurs 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Helmuts Saulitis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Gabriels Kirkils 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Franklin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Krists Gulbis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Roberts Ķipsts 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Rihards Ozoliņš 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Oskars Vientiess 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Rendijs Sibass 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Lūkass Vapne 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Sylvin Mulumba Kayembe Ilolo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Artjoms Puzirevskis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Emils Birka 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Normunds Uldrikis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Kgotso Masangane 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Raimonds Krollis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Krisjanis Zviedris 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Seydine Keita 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Roberts Zelmanis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Kristers Cudars 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Raivis Jurkovskis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Effiong Hogan Ukpa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Leandro Nicolas Teijo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Seidu Yahaya 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Amancio Fortes 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Richard Emeka Friday 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Dmytro Semeniv 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Vadims Zulevs 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Cristian Torres 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Dele Ola Israel 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Martins Kigurs 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11