فوتبــال 11

شنبه، 27 اردیبهشت 1399 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازی
51
مالکیت ٪
49
6.39
نمره
7.12
18
شوت
13
2
شوت در چارچوب
6
9
شوت خارج چارچوب
5
7
شوت بلاک شده
2
12
شوت داخل محوطه
10
6
شوت خارج محوطه
3
5
ایجاد موقعیت خطرناک
2
4
مهار دروازه بان
2
432
تعداد پاس
417
352
پاس صحیح
350
81
دقت پاس ٪
84
23
سانتر
21
7
کرنر
5
23
پرتاب اوت
19
9
خطا
17
0
آفساید
1
2
کارت زرد
3
57
دوئل موفق
43
10
نبرد هوایی موفق
21
51
مالکیت ٪
49
6
شوت
4
0
شوت در چارچوب
2
4
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
0
3
شوت داخل محوطه
3
3
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
0
217
تعداد پاس
205
182
پاس صحیح
174
84
دقت پاس ٪
85
9
سانتر
11
2
کرنر
3
0
کارت زرد
3
30
دوئل موفق
16
2
نبرد هوایی موفق
7
50
مالکیت ٪
50
12
شوت
9
2
شوت در چارچوب
4
5
شوت خارج چارچوب
3
5
شوت بلاک شده
2
9
شوت داخل محوطه
7
3
شوت خارج محوطه
2
4
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
2
215
تعداد پاس
212
170
پاس صحیح
176
79
دقت پاس ٪
83
14
سانتر
10
5
کرنر
2
0
آفساید
1
2
کارت زرد
0
27
دوئل موفق
27
8
نبرد هوایی موفق
14
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11