فوتبــال 11

شنبه، 01 آذر 1399 ساعت ۰۴:۰۰
 
آمار بازی
49
مالکیت ٪
51
8
شوت
12
4
شوت در چارچوب
3
2
شوت خارج چارچوب
7
2
شوت بلاک شده
2
2
شوت داخل محوطه
6
6
شوت خارج محوطه
6
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
3
371
تعداد پاس
399
282
پاس صحیح
317
76
دقت پاس ٪
79
25
سانتر
14
9
کرنر
2
19
خطا
16
2
آفساید
2
2
کارت زرد
2
45
دوئل موفق
56
15
نبرد هوایی موفق
16
52
مالکیت ٪
48
3
شوت
6
1
شوت در چارچوب
2
1
شوت خارج چارچوب
4
1
شوت بلاک شده
0
0
شوت داخل محوطه
3
3
شوت خارج محوطه
3
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
0
204
تعداد پاس
191
155
پاس صحیح
146
76
دقت پاس ٪
76
11
سانتر
7
3
کرنر
1
1
آفساید
1
27
دوئل موفق
25
11
نبرد هوایی موفق
6
45
مالکیت ٪
55
5
شوت
6
3
شوت در چارچوب
1
1
شوت خارج چارچوب
3
1
شوت بلاک شده
2
2
شوت داخل محوطه
3
3
شوت خارج محوطه
3
1
مهار دروازه بان
3
167
تعداد پاس
208
127
پاس صحیح
171
76
دقت پاس ٪
82
14
سانتر
7
6
کرنر
1
1
آفساید
1
2
کارت زرد
2
18
دوئل موفق
31
4
نبرد هوایی موفق
10
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11