فوتبــال 11

سه شنبه، 06 آبان 1399 ساعت ۰۲:۳۰
 
آمار بازی
48
مالکیت ٪
52
23
شوت
8
11
شوت در چارچوب
0
9
شوت خارج چارچوب
6
3
شوت بلاک شده
2
14
شوت داخل محوطه
5
9
شوت خارج محوطه
3
3
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
7
464
تعداد پاس
480
386
پاس صحیح
390
83
دقت پاس ٪
81
11
سانتر
15
3
کرنر
1
19
خطا
9
1
آفساید
0
3
کارت زرد
2
57
دوئل موفق
63
14
نبرد هوایی موفق
7
55
مالکیت ٪
45
12
شوت
1
4
شوت در چارچوب
0
6
شوت خارج چارچوب
1
2
شوت بلاک شده
0
6
شوت داخل محوطه
1
6
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
3
278
تعداد پاس
222
247
پاس صحیح
185
89
دقت پاس ٪
83
8
سانتر
6
2
کرنر
0
3
کارت زرد
0
30
دوئل موفق
24
7
نبرد هوایی موفق
0
41
مالکیت ٪
59
11
شوت
7
7
شوت در چارچوب
0
3
شوت خارج چارچوب
5
1
شوت بلاک شده
2
8
شوت داخل محوطه
4
3
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
4
186
تعداد پاس
258
139
پاس صحیح
205
75
دقت پاس ٪
79
3
سانتر
9
1
کرنر
1
1
آفساید
0
0
کارت زرد
2
27
دوئل موفق
39
7
نبرد هوایی موفق
7
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11