فوتبــال 11

پنجشنبه، 24 بهمن 1398 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازی
37
مالکیت ٪
63
21
شوت
14
11
شوت در چارچوب
4
7
شوت خارج چارچوب
5
3
شوت بلاک شده
5
12
شوت داخل محوطه
6
9
شوت خارج محوطه
8
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
3
مهار دروازه بان
10
368
تعداد پاس
617
306
پاس صحیح
551
83
دقت پاس ٪
89
17
سانتر
23
3
کرنر
3
16
خطا
14
2
آفساید
2
6
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
50
دوئل موفق
61
12
نبرد هوایی موفق
11
35
مالکیت ٪
65
11
شوت
4
3
شوت در چارچوب
1
6
شوت خارج چارچوب
0
2
شوت بلاک شده
3
6
شوت داخل محوطه
0
5
شوت خارج محوطه
4
1
مهار دروازه بان
3
188
تعداد پاس
346
161
پاس صحیح
314
86
دقت پاس ٪
91
7
سانتر
10
1
کرنر
1
1
آفساید
2
2
کارت زرد
1
22
دوئل موفق
27
4
نبرد هوایی موفق
3
40
مالکیت ٪
60
10
شوت
10
8
شوت در چارچوب
3
1
شوت خارج چارچوب
5
1
شوت بلاک شده
2
6
شوت داخل محوطه
6
4
شوت خارج محوطه
4
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
7
180
تعداد پاس
271
145
پاس صحیح
237
81
دقت پاس ٪
87
10
سانتر
13
2
کرنر
2
1
آفساید
0
4
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
0
28
دوئل موفق
34
8
نبرد هوایی موفق
8
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11