فوتبــال 11

پنجشنبه، 24 بهمن 1398 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 21 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
داویده کالابریا 1 (1) 1 42 3 (1) 90 مدافع 0
سیمون کیار 1 (1) 1 34 5 (3) 90 مدافع 0
آلسیو رومانیولی 0 (0) 0 37 5 (1) 90 مدافع 0
تئو هرناندز 4 (1) 1 37 11 (5) 71 مدافع 0
فرانک کسیه 2 (1) 3 34 14 (6) 90 هافبک 0
اسماعیل بن‌ناصر 0 (0) 4 40 13 (6) 90 هافبک 0
سامو کاستیخو 1 (1) 2 30 14 (4) 80 مهاجم 0
هاکان چالهان‌اوغلو 3 (0) 2 34 10 (7) 87 هافبک 0
آنته ربیچ 4 (4) 2 11 15 (6) 74 مهاجم 0
زلاتان ابراهیموویچ 4 (1) 1 33 10 (7) 90 مهاجم 0
دیگو لاکسالت 1 (1) 0 4 4 (1) 16 مدافع 0
لوکاس پاکیتا 0 (0) 1 4 3 (1) 10 هافبک 0
الکسی سلماکر 0 (0) 1 7 4 (2) 10 مهاجم 0
جانلوئیجی بوفون 0 (0) 0 16 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
خوان کوادرادو 2 (1) 1 67 12 (5) 90 مدافع 0
ماتیس د لیخت 2 (1) 1 70 7 (3) 90 مدافع 0
لئوناردو بونوچی 0 (0) 0 76 6 (3) 90 مدافع 0
الکس ساندرو 0 (0) 1 49 15 (9) 90 مدافع 0
میرالم پیانیچ 1 (0) 3 69 10 (4) 90 هافبک 0
بلیز ماتویدی 0 (0) 4 20 5 (5) 73 هافبک 0
آرون رمزی 1 (0) 1 57 8 (2) 63 هافبک 0
پائولو دیبالا 4 (1) 1 73 20 (15) 90 مهاجم 0
کریستیانو رونالدو 4 (1) 0 35 10 (6) 90 مهاجم 0
ماتیا دی‌شیلیو 0 (0) 5 45 6 (6) 69 مدافع 0
آدرین ربیو 0 (0) 0 12 3 (0) 17 هافبک 0
رودریگو بنتانکور 0 (0) 3 22 7 (3) 27 هافبک 0
گونزالو ایگواین 0 (0) 0 7 2 (0) 21 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
داویده کالابریا 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سیمون کیار 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آلسیو رومانیولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
تئو هرناندز 4 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
فرانک کسیه 2 (1) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
اسماعیل بن‌ناصر 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
سامو کاستیخو 1 (1) 2 (1) 0 1 0 0 مهاجم 0
هاکان چالهان‌اوغلو 3 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
آنته ربیچ 4 (4) 5 (3) 1 0 0 0 مهاجم 0
زلاتان ابراهیموویچ 4 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
دیگو لاکسالت 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لوکاس پاکیتا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
الکسی سلماکر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
جانلوئیجی بوفون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
خوان کوادرادو 2 (1) 4 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
ماتیس د لیخت 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لئوناردو بونوچی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
الکس ساندرو 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
میرالم پیانیچ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
بلیز ماتویدی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
آرون رمزی 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
پائولو دیبالا 4 (1) 6 (6) 0 0 0 0 مهاجم 0
کریستیانو رونالدو 4 (1) 6 (4) 1 0 0 0 مهاجم 0
ماتیا دی‌شیلیو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
آدرین ربیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
رودریگو بنتانکور 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
گونزالو ایگواین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
داویده کالابریا 1 1 1 1 1 مدافع 0
سیمون کیار 5 0 1 0 0 مدافع 0
آلسیو رومانیولی 6 2 0 2 0 مدافع 0
تئو هرناندز 0 0 1 2 0 مدافع 0
فرانک کسیه 0 0 3 2 0 هافبک 0
اسماعیل بن‌ناصر 0 1 4 1 0 هافبک 0
سامو کاستیخو 0 0 2 3 0 مهاجم 0
هاکان چالهان‌اوغلو 0 0 2 0 0 هافبک 0
آنته ربیچ 1 0 2 1 0 مهاجم 0
زلاتان ابراهیموویچ 1 0 1 2 0 مهاجم 0
دیگو لاکسالت 0 1 0 1 0 مدافع 0
لوکاس پاکیتا 1 0 1 1 0 هافبک 0
الکسی سلماکر 0 0 1 0 0 مهاجم 0
جانلوئیجی بوفون 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
خوان کوادرادو 0 1 1 2 0 مدافع 0
ماتیس د لیخت 0 1 1 0 0 مدافع 0
لئوناردو بونوچی 7 1 0 2 0 مدافع 0
الکس ساندرو 1 0 1 1 0 مدافع 0
میرالم پیانیچ 0 0 3 1 0 هافبک 0
بلیز ماتویدی 0 1 4 1 0 هافبک 0
آرون رمزی 0 0 1 2 0 هافبک 0
پائولو دیبالا 0 1 1 1 0 مهاجم 0
کریستیانو رونالدو 3 0 0 0 0 مهاجم 0
ماتیا دی‌شیلیو 2 0 5 0 0 مدافع 0
آدرین ربیو 0 0 0 1 0 هافبک 0
رودریگو بنتانکور 2 1 3 1 0 هافبک 0
گونزالو ایگواین 0 0 0 2 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 21 (14) 66% 0 0 13 (6) 0 دروازه‌بان 0
داویده کالابریا 42 (32) 76% 0 0 8 (1) 0 مدافع 0
سیمون کیار 34 (31) 91% 0 0 8 (5) 0 مدافع 0
آلسیو رومانیولی 37 (37) 100% 0 0 2 (2) 0 مدافع 0
تئو هرناندز 37 (26) 70% 3 5 3 (1) 0 مدافع 0
فرانک کسیه 34 (33) 97% 1 0 2 (2) 0 هافبک 0
اسماعیل بن‌ناصر 40 (32) 80% 2 2 6 (4) 0 هافبک 0
سامو کاستیخو 30 (24) 80% 1 4 4 (2) 0 مهاجم 0
هاکان چالهان‌اوغلو 34 (28) 82% 2 5 3 (3) 0 هافبک 0
آنته ربیچ 11 (9) 81% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 0
زلاتان ابراهیموویچ 33 (28) 84% 6 0 0 (0) 0 مهاجم 0
دیگو لاکسالت 4 (2) 50% 0 0 1 (0) 0 مدافع 0
لوکاس پاکیتا 4 (4) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
الکسی سلماکر 7 (6) 85% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 0
جانلوئیجی بوفون 16 (16) 100% 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
خوان کوادرادو 67 (58) 86% 2 4 4 (1) 0 مدافع 0
ماتیس د لیخت 70 (66) 94% 0 0 4 (2) 0 مدافع 0
لئوناردو بونوچی 76 (68) 89% 0 0 11 (6) 0 مدافع 0
الکس ساندرو 49 (38) 77% 0 4 6 (1) 0 مدافع 0
میرالم پیانیچ 69 (67) 97% 1 4 0 (0) 0 هافبک 0
بلیز ماتویدی 20 (17) 85% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آرون رمزی 57 (47) 83% 1 1 6 (4) 0 هافبک 0
پائولو دیبالا 73 (66) 90% 5 4 5 (5) 0 مهاجم 0
کریستیانو رونالدو 35 (30) 85% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 0
ماتیا دی‌شیلیو 45 (41) 91% 0 2 3 (2) 0 مدافع 0
آدرین ربیو 12 (12) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
رودریگو بنتانکور 22 (21) 95% 1 3 0 (0) 0 هافبک 0
گونزالو ایگواین 7 (4) 57% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11