فوتبــال 11

یکشنبه، 13 بهمن 1398 ساعت ۱۴:۰۰
 
آمار بازی
6
شوت
7
4
شوت در چارچوب
0
2
شوت خارج چارچوب
7
2
کرنر
4
15
ضربه ایستگاهی
14
17
پرتاب اوت
14
14
خطا
15
2
شوت
3
1
شوت در چارچوب
0
1
شوت خارج چارچوب
3
0
کرنر
2
9
ضربه ایستگاهی
6
9
پرتاب اوت
7
6
خطا
9
4
شوت
4
3
شوت در چارچوب
0
1
شوت خارج چارچوب
4
2
کرنر
2
6
ضربه ایستگاهی
8
8
پرتاب اوت
7
8
خطا
6
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11