فوتبــال 11

پنجشنبه، 24 بهمن 1398 ساعت ۰۱:۴۵
( 6 - 2 )
5 - 1
FT
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Gaston Guruceaga 0 (0) 0 37 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Guillermo Soto 2 (0) 5 30 7 (5) 90 مدافع 0
Sergio Felipe 1 (0) 1 33 11 (6) 90 مدافع 0
Lucas Acevedo 0 (0) 0 42 9 (6) 90 مدافع 0
Vicente Fernández 0 (0) 2 42 12 (5) 90 مدافع 0
Nicolas Diaz 0 (0) 2 56 10 (6) 84 مدافع 0
Agustin Farias 3 (2) 5 74 19 (9) 90 هافبک 0
Cesar Cortes 1 (1) 1 74 3 (1) 90 هافبک 0
Bryan Carrasco 1 (1) 0 13 9 (1) 63 هافبک 0
Leandro Benegas 3 (1) 1 24 11 (3) 80 مهاجم 0
لوئیس خیمنز 1 (0) 2 43 10 (7) 90 هافبک 0
Henry Sanhueza 0 (0) 0 5 0 (0) 11 مدافع 0
Renato Tarifeno 1 (1) 0 0 4 (1) 10 مهاجم 0
Matías Campos López 0 (0) 1 6 6 (1) 27 مهاجم 0
Ramiro Bentancur 0 (0) 0 20 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
Jose Etcheverry 0 (0) 1 24 5 (3) 90 مدافع 0
Hugo Magallanes 0 (0) 0 12 3 (1) 45 مدافع 0
آگوستین هردیا 0 (0) 3 33 13 (11) 90 مدافع 0
Martín Ferreira 1 (0) 2 36 8 (6) 90 مدافع 0
Axel Muller 1 (1) 0 14 3 (2) 41 هافبک 0
Hugo Dorrego 1 (0) 0 14 7 (3) 40 هافبک 0
Angel Cayetano 0 (0) 0 43 10 (7) 90 هافبک 0
Adrián Sánchez 0 (0) 1 28 6 (4) 90 هافبک 0
Tomás Fernández 4 (1) 1 27 13 (4) 90 مهاجم 0
Borys Barone 0 (0) 1 21 14 (6) 90 مهاجم 0
گونزالو لماردو 0 (0) 2 19 9 (3) 45 هافبک 0
Enzo Borges 2 (2) 0 11 6 (2) 49 مهاجم 0
Gonzalo Latorre 0 (0) 1 14 13 (7) 47 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Gaston Guruceaga 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Guillermo Soto 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Sergio Felipe 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
Lucas Acevedo 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
Vicente Fernández 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Nicolas Diaz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Agustin Farias 3 (2) 1 (1) 2 0 0 0 هافبک 0
Cesar Cortes 1 (1) 1 (0) 0 2 0 0 هافبک 0
Bryan Carrasco 1 (1) 1 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Leandro Benegas 3 (1) 1 (1) 1 1 0 0 مهاجم 0
لوئیس خیمنز 1 (0) 2 (2) 0 1 0 0 هافبک 0
Henry Sanhueza 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Renato Tarifeno 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 مهاجم 0
Matías Campos López 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ramiro Bentancur 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Jose Etcheverry 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Hugo Magallanes 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آگوستین هردیا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Martín Ferreira 1 (0) 1 (0) 0 1 0 1 مدافع 0
Axel Muller 1 (1) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Hugo Dorrego 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Angel Cayetano 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Adrián Sánchez 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Tomás Fernández 4 (1) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
Borys Barone 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 0
گونزالو لماردو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Enzo Borges 2 (2) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Gonzalo Latorre 0 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Gaston Guruceaga 2 1 0 0 0 دروازه‌بان 0
Guillermo Soto 3 2 5 0 0 مدافع 0
Sergio Felipe 6 1 1 1 0 مدافع 0
Lucas Acevedo 4 2 0 2 0 مدافع 0
Vicente Fernández 1 2 2 1 0 مدافع 0
Nicolas Diaz 4 1 2 0 0 مدافع 0
Agustin Farias 9 0 5 4 0 هافبک 0
Cesar Cortes 0 0 1 0 0 هافبک 0
Bryan Carrasco 0 0 0 2 0 هافبک 0
Leandro Benegas 1 1 1 5 0 مهاجم 0
لوئیس خیمنز 1 0 2 1 0 هافبک 0
Henry Sanhueza 1 0 0 0 0 مدافع 0
Renato Tarifeno 1 0 0 1 0 مهاجم 0
Matías Campos López 0 0 1 0 0 مهاجم 0
Ramiro Bentancur 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Jose Etcheverry 1 1 1 0 0 مدافع 0
Hugo Magallanes 2 2 0 1 0 مدافع 0
آگوستین هردیا 2 4 3 0 0 مدافع 0
Martín Ferreira 4 3 2 0 0 مدافع 0
Axel Muller 0 1 0 0 0 هافبک 0
Hugo Dorrego 0 0 0 1 0 هافبک 0
Angel Cayetano 2 2 0 0 0 هافبک 0
Adrián Sánchez 0 3 1 0 0 هافبک 0
Tomás Fernández 0 0 1 1 0 مهاجم 0
Borys Barone 0 2 1 1 0 مهاجم 0
گونزالو لماردو 0 0 2 2 0 هافبک 0
Enzo Borges 1 0 0 0 0 مهاجم 0
Gonzalo Latorre 0 0 1 1 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Gaston Guruceaga 37 (23) 62% 0 0 26 (12) 0 دروازه‌بان 0
Guillermo Soto 30 (27) 90% 1 4 0 (0) 0 مدافع 0
Sergio Felipe 33 (25) 75% 1 0 8 (5) 0 مدافع 0
Lucas Acevedo 42 (34) 81% 0 0 8 (3) 0 مدافع 0
Vicente Fernández 42 (38) 90% 1 2 3 (3) 0 مدافع 0
Nicolas Diaz 56 (40) 72% 0 0 16 (7) 0 مدافع 0
Agustin Farias 74 (67) 91% 0 0 6 (6) 0 هافبک 0
Cesar Cortes 74 (59) 80% 5 1 14 (7) 0 هافبک 0
Bryan Carrasco 13 (9) 69% 0 1 0 (0) 0 هافبک 0
Leandro Benegas 24 (12) 50% 1 1 2 (2) 1 مهاجم 0
لوئیس خیمنز 43 (36) 83% 3 5 4 (1) 1 هافبک 0
Henry Sanhueza 5 (3) 60% 0 0 1 (0) 0 مدافع 0
Renato Tarifeno 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Matías Campos López 6 (4) 66% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 0
Ramiro Bentancur 20 (12) 60% 0 0 18 (10) 0 دروازه‌بان 0
Jose Etcheverry 24 (9) 37% 0 0 9 (2) 0 مدافع 0
Hugo Magallanes 12 (7) 58% 0 0 4 (1) 0 مدافع 0
آگوستین هردیا 33 (22) 66% 0 0 8 (3) 0 مدافع 0
Martín Ferreira 36 (24) 66% 1 3 8 (0) 1 مدافع 0
Axel Muller 14 (11) 78% 0 2 1 (1) 0 هافبک 0
Hugo Dorrego 14 (10) 71% 0 2 2 (1) 0 هافبک 0
Angel Cayetano 43 (26) 61% 0 0 7 (3) 0 هافبک 0
Adrián Sánchez 28 (15) 53% 0 1 4 (0) 0 هافبک 0
Tomás Fernández 27 (14) 51% 2 10 2 (1) 1 مهاجم 0
Borys Barone 21 (16) 76% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 0
گونزالو لماردو 19 (19) 100% 0 0 2 (2) 0 هافبک 0
Enzo Borges 11 (6) 54% 1 0 2 (1) 0 مهاجم 0
Gonzalo Latorre 14 (8) 57% 2 0 3 (2) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11