فوتبــال 11

سه شنبه، 08 بهمن 1398 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازی
60
مالکیت ٪
40
16
شوت
10
2
شوت در چارچوب
2
12
شوت خارج چارچوب
4
2
شوت بلاک شده
4
10
شوت داخل محوطه
6
6
شوت خارج محوطه
4
3
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
1
490
تعداد پاس
325
399
پاس صحیح
231
81
دقت پاس ٪
71
27
سانتر
14
1
کرنر
1
6
خطا
21
2
آفساید
3
0
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
58
دوئل موفق
41
14
نبرد هوایی موفق
9
60
مالکیت ٪
40
8
شوت
3
1
شوت در چارچوب
0
6
شوت خارج چارچوب
3
1
شوت بلاک شده
0
4
شوت داخل محوطه
2
4
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
1
262
تعداد پاس
173
216
پاس صحیح
119
82
دقت پاس ٪
69
16
سانتر
4
0
کرنر
1
1
آفساید
2
0
کارت زرد
2
24
دوئل موفق
22
5
نبرد هوایی موفق
6
60
مالکیت ٪
40
8
شوت
7
1
شوت در چارچوب
2
6
شوت خارج چارچوب
1
1
شوت بلاک شده
4
6
شوت داخل محوطه
4
2
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
0
228
تعداد پاس
152
183
پاس صحیح
112
80
دقت پاس ٪
74
11
سانتر
10
1
کرنر
0
1
آفساید
1
0
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
34
دوئل موفق
19
9
نبرد هوایی موفق
3
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11