فوتبــال 11

پنجشنبه، 11 مهر 1398 ساعت ۲۰:۲۵
 
آمار بازی
48
مالکیت ٪
52
6.79
نمره
6.61
12
شوت
8
4
شوت در چارچوب
4
4
شوت خارج چارچوب
3
4
شوت بلاک شده
1
8
شوت داخل محوطه
5
4
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
3
مهار دروازه بان
2
427
تعداد پاس
464
327
پاس صحیح
362
77
دقت پاس ٪
78
18
سانتر
16
4
کرنر
5
26
پرتاب اوت
29
14
خطا
10
2
آفساید
6
2
کارت زرد
3
49
دوئل موفق
57
21
نبرد هوایی موفق
21
41
مالکیت ٪
59
4
شوت
4
0
شوت در چارچوب
2
2
شوت خارج چارچوب
1
2
شوت بلاک شده
1
3
شوت داخل محوطه
3
1
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
0
214
تعداد پاس
316
165
پاس صحیح
260
77
دقت پاس ٪
82
9
سانتر
8
2
کرنر
1
1
آفساید
0
18
دوئل موفق
31
3
نبرد هوایی موفق
11
58
مالکیت ٪
42
8
شوت
4
4
شوت در چارچوب
2
2
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
0
5
شوت داخل محوطه
2
3
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
2
213
تعداد پاس
148
162
پاس صحیح
102
76
دقت پاس ٪
69
9
سانتر
8
2
کرنر
4
1
آفساید
6
2
کارت زرد
3
31
دوئل موفق
26
18
نبرد هوایی موفق
10
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11