فوتبــال 11

شنبه، 23 شهریور 1398 ساعت ۱۹:۰۰
 
آمار و ارقام
در 16 بازی از 17 بازی قبلی ماشین سازی در لیگ برتر کمتر از 2.5 گل زده شده است.
در 12 بازی از 13 بازی قبلی خارج از خانه شهر خودرو در لیگ برتر کمتر از 2.5 گل زده شده است.
شهر خودرو در 3 بازی قبلی خود در لیگ برتر در هر دو نیمه پیروز شده است.
شهر خودرو در 5 بازی از 6 بازی قبلی خود در لیگ برتر پیروز شده است.
ماشین سازی در 9 بازی از 10 بازی قبلی خود در لیگ برتر موفق به پیروزی نشده است.
شهر خودرو در 3 بازی قبلی خود در لیگ برتر حداقل 2 گل زده است.
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11