فوتبــال 11

سه شنبه، 14 آبان 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازی
61
مالکیت ٪
39
7.08
نمره
6.78
21
شوت
9
6
شوت در چارچوب
4
11
شوت خارج چارچوب
4
4
شوت بلاک شده
1
16
شوت داخل محوطه
7
5
شوت خارج محوطه
2
5
ایجاد موقعیت خطرناک
3
2
مهار دروازه بان
3
706
تعداد پاس
447
625
پاس صحیح
373
89
دقت پاس ٪
83
19
سانتر
13
6
کرنر
1
15
پرتاب اوت
18
10
خطا
9
1
آفساید
3
1
کارت زرد
3
48
دوئل موفق
50
13
نبرد هوایی موفق
8
65
مالکیت ٪
35
7
شوت
6
3
شوت در چارچوب
2
3
شوت خارج چارچوب
3
1
شوت بلاک شده
1
5
شوت داخل محوطه
5
2
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
3
0
مهار دروازه بان
3
393
تعداد پاس
207
347
پاس صحیح
171
88
دقت پاس ٪
83
8
سانتر
5
2
کرنر
1
1
آفساید
1
0
کارت زرد
2
21
دوئل موفق
20
8
نبرد هوایی موفق
4
56
مالکیت ٪
44
14
شوت
3
3
شوت در چارچوب
2
8
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت بلاک شده
0
11
شوت داخل محوطه
2
3
شوت خارج محوطه
1
4
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
0
313
تعداد پاس
240
278
پاس صحیح
202
89
دقت پاس ٪
84
11
سانتر
8
4
کرنر
0
0
آفساید
2
1
کارت زرد
1
27
دوئل موفق
30
5
نبرد هوایی موفق
4
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11