فوتبــال 11

پنجشنبه، 28 شهریور 1398 ساعت ۰۵:۰۰
 
آمار بازی
57
مالکیت ٪
43
15
شوت
8
3
شوت در چارچوب
3
9
شوت خارج چارچوب
3
3
شوت بلاک شده
2
6
شوت داخل محوطه
3
9
شوت خارج محوطه
5
0
ایجاد موقعیت خطرناک
3
1
مهار دروازه بان
3
437
تعداد پاس
331
375
پاس صحیح
261
86
دقت پاس ٪
79
31
سانتر
9
7
کرنر
3
7
خطا
17
2
آفساید
2
2
کارت زرد
2
53
دوئل موفق
36
17
نبرد هوایی موفق
14
57
مالکیت ٪
43
7
شوت
4
0
شوت در چارچوب
1
6
شوت خارج چارچوب
1
1
شوت بلاک شده
2
4
شوت داخل محوطه
1
3
شوت خارج محوطه
3
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
229
تعداد پاس
175
198
پاس صحیح
147
86
دقت پاس ٪
84
7
سانتر
4
0
کرنر
2
0
آفساید
1
2
کارت زرد
1
20
دوئل موفق
16
5
نبرد هوایی موفق
7
58
مالکیت ٪
42
8
شوت
4
3
شوت در چارچوب
2
3
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
0
2
شوت داخل محوطه
2
6
شوت خارج محوطه
2
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
3
208
تعداد پاس
156
177
پاس صحیح
114
85
دقت پاس ٪
73
24
سانتر
5
7
کرنر
1
2
آفساید
1
0
کارت زرد
1
33
دوئل موفق
20
12
نبرد هوایی موفق
7
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11