فوتبــال 11

پنجشنبه، 16 آبان 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازی
59
مالکیت ٪
41
6.6
نمره
7.18
15
شوت
7
5
شوت در چارچوب
4
6
شوت خارج چارچوب
1
4
شوت بلاک شده
2
10
شوت داخل محوطه
2
5
شوت خارج محوطه
5
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
2
553
تعداد پاس
392
447
پاس صحیح
297
81
دقت پاس ٪
76
28
سانتر
5
8
کرنر
3
20
پرتاب اوت
34
18
خطا
8
1
آفساید
1
3
کارت زرد
2
49
دوئل موفق
57
16
نبرد هوایی موفق
25
57
مالکیت ٪
43
7
شوت
2
2
شوت در چارچوب
0
4
شوت خارج چارچوب
1
1
شوت بلاک شده
1
3
شوت داخل محوطه
0
4
شوت خارج محوطه
2
0
مهار دروازه بان
1
300
تعداد پاس
221
237
پاس صحیح
167
79
دقت پاس ٪
76
9
سانتر
2
1
کرنر
0
1
آفساید
1
1
کارت زرد
1
21
دوئل موفق
25
7
نبرد هوایی موفق
12
60
مالکیت ٪
40
8
شوت
5
3
شوت در چارچوب
4
2
شوت خارج چارچوب
0
3
شوت بلاک شده
1
7
شوت داخل محوطه
2
1
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
1
253
تعداد پاس
171
210
پاس صحیح
130
83
دقت پاس ٪
76
19
سانتر
3
7
کرنر
3
2
کارت زرد
1
28
دوئل موفق
32
9
نبرد هوایی موفق
13
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11