فوتبــال 11

پنجشنبه، 28 شهریور 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازی
57
مالکیت ٪
43
7.47
نمره
6.22
20
شوت
8
11
شوت در چارچوب
1
4
شوت خارج چارچوب
4
5
شوت بلاک شده
3
12
شوت داخل محوطه
4
8
شوت خارج محوطه
4
5
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
8
569
تعداد پاس
422
482
پاس صحیح
336
85
دقت پاس ٪
80
9
سانتر
10
2
کرنر
3
33
پرتاب اوت
15
11
خطا
10
1
آفساید
3
2
کارت زرد
0
58
دوئل موفق
35
11
نبرد هوایی موفق
5
46
مالکیت ٪
54
8
شوت
5
4
شوت در چارچوب
0
2
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
3
4
شوت داخل محوطه
2
4
شوت خارج محوطه
3
0
مهار دروازه بان
4
241
تعداد پاس
277
195
پاس صحیح
231
81
دقت پاس ٪
83
7
سانتر
7
1
کرنر
1
0
آفساید
2
27
دوئل موفق
21
7
نبرد هوایی موفق
3
68
مالکیت ٪
32
12
شوت
3
7
شوت در چارچوب
1
2
شوت خارج چارچوب
2
3
شوت بلاک شده
0
8
شوت داخل محوطه
2
4
شوت خارج محوطه
1
5
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
4
328
تعداد پاس
145
287
پاس صحیح
105
88
دقت پاس ٪
72
2
سانتر
3
1
کرنر
2
1
آفساید
1
2
کارت زرد
0
31
دوئل موفق
14
4
نبرد هوایی موفق
2
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11