فوتبــال 11

پنجشنبه، 28 شهریور 1398 ساعت ۲۱:۲۵
 
آمار بازی
56
مالکیت ٪
44
6.36
نمره
7.33
24
شوت
16
7
شوت در چارچوب
6
11
شوت خارج چارچوب
7
6
شوت بلاک شده
3
15
شوت داخل محوطه
14
9
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
6
3
مهار دروازه بان
7
398
تعداد پاس
319
314
پاس صحیح
230
79
دقت پاس ٪
72
35
سانتر
13
11
کرنر
4
18
پرتاب اوت
23
13
خطا
12
2
آفساید
1
4
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
52
دوئل موفق
56
15
نبرد هوایی موفق
16
51
مالکیت ٪
49
14
شوت
7
4
شوت در چارچوب
2
5
شوت خارج چارچوب
4
5
شوت بلاک شده
1
8
شوت داخل محوطه
6
6
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
3
1
مهار دروازه بان
4
191
تعداد پاس
186
150
پاس صحیح
136
79
دقت پاس ٪
73
14
سانتر
5
6
کرنر
2
1
آفساید
1
1
کارت زرد
0
22
دوئل موفق
26
7
نبرد هوایی موفق
8
61
مالکیت ٪
39
10
شوت
9
3
شوت در چارچوب
4
6
شوت خارج چارچوب
3
1
شوت بلاک شده
2
7
شوت داخل محوطه
8
3
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
3
2
مهار دروازه بان
3
207
تعداد پاس
133
164
پاس صحیح
94
79
دقت پاس ٪
71
21
سانتر
8
5
کرنر
2
1
آفساید
0
3
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
30
دوئل موفق
30
8
نبرد هوایی موفق
8
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11