فوتبــال 11

سه شنبه، 07 آبان 1398 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازی
61
مالکیت ٪
39
15
شوت
12
5
شوت در چارچوب
4
7
شوت خارج چارچوب
4
3
شوت بلاک شده
4
13
شوت داخل محوطه
7
2
شوت خارج محوطه
5
4
ایجاد موقعیت خطرناک
2
4
مهار دروازه بان
4
606
تعداد پاس
370
528
پاس صحیح
294
87
دقت پاس ٪
79
23
سانتر
19
7
کرنر
6
11
خطا
10
2
آفساید
4
1
کارت زرد
1
58
دوئل موفق
65
10
نبرد هوایی موفق
11
66
مالکیت ٪
34
8
شوت
3
5
شوت در چارچوب
0
3
شوت خارج چارچوب
3
8
شوت داخل محوطه
2
0
شوت خارج محوطه
1
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
4
323
تعداد پاس
155
282
پاس صحیح
121
87
دقت پاس ٪
78
14
سانتر
11
3
کرنر
2
1
آفساید
4
0
کارت زرد
1
27
دوئل موفق
33
4
نبرد هوایی موفق
7
57
مالکیت ٪
43
7
شوت
9
0
شوت در چارچوب
4
4
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت بلاک شده
4
5
شوت داخل محوطه
5
2
شوت خارج محوطه
4
2
ایجاد موقعیت خطرناک
2
4
مهار دروازه بان
0
283
تعداد پاس
215
246
پاس صحیح
173
87
دقت پاس ٪
80
9
سانتر
8
4
کرنر
4
1
آفساید
0
1
کارت زرد
0
31
دوئل موفق
32
6
نبرد هوایی موفق
4
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11