فوتبــال 11

شنبه، 30 شهریور 1398 ساعت ۱۹:۵۰
 
آمار بازی
44
مالکیت ٪
56
16
شوت
8
2
شوت در چارچوب
3
8
شوت خارج چارچوب
2
6
شوت بلاک شده
3
12
شوت داخل محوطه
7
4
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
3
1
مهار دروازه بان
2
324
تعداد پاس
412
257
پاس صحیح
336
79
دقت پاس ٪
82
13
سانتر
12
4
کرنر
9
9
خطا
12
2
آفساید
1
1
کارت زرد
3
45
دوئل موفق
58
10
نبرد هوایی موفق
8
43
مالکیت ٪
57
7
شوت
5
1
شوت در چارچوب
2
4
شوت خارج چارچوب
1
2
شوت بلاک شده
2
7
شوت داخل محوطه
5
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
0
مهار دروازه بان
1
187
تعداد پاس
248
152
پاس صحیح
207
81
دقت پاس ٪
83
3
سانتر
4
1
کرنر
2
1
آفساید
1
21
دوئل موفق
32
3
نبرد هوایی موفق
3
45
مالکیت ٪
55
9
شوت
3
1
شوت در چارچوب
1
4
شوت خارج چارچوب
1
4
شوت بلاک شده
1
5
شوت داخل محوطه
2
4
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
1
137
تعداد پاس
164
105
پاس صحیح
129
77
دقت پاس ٪
79
10
سانتر
8
3
کرنر
7
1
آفساید
0
1
کارت زرد
3
24
دوئل موفق
26
7
نبرد هوایی موفق
5
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11