فوتبــال 11

شنبه، 30 شهریور 1398 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازی
45
مالکیت ٪
55
15
شوت
11
7
شوت در چارچوب
5
3
شوت خارج چارچوب
3
5
شوت بلاک شده
3
6
شوت داخل محوطه
9
9
شوت خارج محوطه
2
3
ایجاد موقعیت خطرناک
1
3
مهار دروازه بان
5
394
تعداد پاس
461
296
پاس صحیح
372
75
دقت پاس ٪
81
14
سانتر
23
4
کرنر
7
20
خطا
15
0
آفساید
5
1
کارت زرد
4
55
دوئل موفق
53
11
نبرد هوایی موفق
15
50
مالکیت ٪
50
8
شوت
5
4
شوت در چارچوب
2
2
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
1
5
شوت داخل محوطه
5
3
شوت خارج محوطه
0
3
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
2
201
تعداد پاس
194
155
پاس صحیح
152
77
دقت پاس ٪
78
7
سانتر
10
1
کرنر
3
0
آفساید
2
0
کارت زرد
4
33
دوئل موفق
32
7
نبرد هوایی موفق
10
41
مالکیت ٪
59
7
شوت
6
3
شوت در چارچوب
3
1
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت بلاک شده
2
1
شوت داخل محوطه
4
6
شوت خارج محوطه
2
2
مهار دروازه بان
3
193
تعداد پاس
267
141
پاس صحیح
220
73
دقت پاس ٪
82
7
سانتر
13
3
کرنر
4
0
آفساید
3
1
کارت زرد
0
22
دوئل موفق
21
4
نبرد هوایی موفق
5
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11