فوتبــال 11

یکشنبه، 10 آذر 1398 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازی
57
مالکیت ٪
43
6.55
نمره
6.76
8
شوت
12
2
شوت در چارچوب
5
5
شوت خارج چارچوب
3
1
شوت بلاک شده
4
7
شوت داخل محوطه
6
1
شوت خارج محوطه
6
3
ایجاد موقعیت خطرناک
4
2
مهار دروازه بان
1
449
تعداد پاس
330
367
پاس صحیح
243
82
دقت پاس ٪
74
29
سانتر
15
6
کرنر
5
24
پرتاب اوت
15
12
خطا
14
8
آفساید
2
3
کارت زرد
3
49
دوئل موفق
37
21
نبرد هوایی موفق
15
51
مالکیت ٪
49
5
شوت
5
2
شوت در چارچوب
3
3
شوت خارج چارچوب
1
0
شوت بلاک شده
1
4
شوت داخل محوطه
3
1
شوت خارج محوطه
2
2
ایجاد موقعیت خطرناک
3
1
مهار دروازه بان
1
188
تعداد پاس
182
149
پاس صحیح
140
79
دقت پاس ٪
77
16
سانتر
10
4
کرنر
2
4
آفساید
1
1
کارت زرد
1
22
دوئل موفق
17
9
نبرد هوایی موفق
5
63
مالکیت ٪
37
3
شوت
7
0
شوت در چارچوب
2
2
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
3
3
شوت داخل محوطه
3
0
شوت خارج محوطه
4
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
0
261
تعداد پاس
148
218
پاس صحیح
103
84
دقت پاس ٪
70
13
سانتر
5
2
کرنر
3
4
آفساید
1
2
کارت زرد
2
27
دوئل موفق
20
12
نبرد هوایی موفق
10
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11