فوتبــال 11

شنبه، 13 مهر 1398 ساعت ۲۲:۱۵
 
آمار بازی
50
مالکیت ٪
50
6.49
نمره
6.69
14
شوت
9
6
شوت در چارچوب
6
6
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
1
9
شوت داخل محوطه
5
5
شوت خارج محوطه
4
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
4
مهار دروازه بان
5
420
تعداد پاس
421
350
پاس صحیح
353
83
دقت پاس ٪
84
24
سانتر
8
7
کرنر
0
24
پرتاب اوت
19
23
خطا
14
3
آفساید
1
4
کارت زرد
4
2
کارت قرمز
2
43
دوئل موفق
49
17
نبرد هوایی موفق
8
52
مالکیت ٪
48
6
شوت
4
4
شوت در چارچوب
2
1
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
0
4
شوت داخل محوطه
1
2
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
3
218
تعداد پاس
208
179
پاس صحیح
175
82
دقت پاس ٪
84
15
سانتر
5
5
کرنر
0
2
آفساید
1
1
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
18
دوئل موفق
23
5
نبرد هوایی موفق
5
49
مالکیت ٪
51
8
شوت
5
2
شوت در چارچوب
4
5
شوت خارج چارچوب
0
1
شوت بلاک شده
1
5
شوت داخل محوطه
4
3
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
2
202
تعداد پاس
213
171
پاس صحیح
178
85
دقت پاس ٪
84
9
سانتر
3
2
کرنر
0
1
آفساید
0
3
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
2
25
دوئل موفق
26
12
نبرد هوایی موفق
3
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11