فوتبــال 11

یکشنبه، 03 شهریور 1398 ساعت ۲۰:۳۰
Dacia Arena (24,584)
 
آمار بازی
40
مالکیت ٪
60
6.93
نمره
6.61
17
شوت
14
6
شوت در چارچوب
0
6
شوت خارج چارچوب
9
5
شوت بلاک شده
5
6
شوت داخل محوطه
5
11
شوت خارج محوطه
9
0
مهار دروازه بان
5
353
تعداد پاس
535
290
پاس صحیح
472
82
دقت پاس ٪
88
24
سانتر
16
9
کرنر
4
19
پرتاب اوت
10
16
خطا
11
1
کارت زرد
3
45
دوئل موفق
49
14
نبرد هوایی موفق
15
41
مالکیت ٪
59
5
شوت
5
3
شوت خارج چارچوب
3
2
شوت بلاک شده
2
2
شوت داخل محوطه
2
3
شوت خارج محوطه
3
200
تعداد پاس
291
161
پاس صحیح
257
81
دقت پاس ٪
88
13
سانتر
5
5
کرنر
2
1
کارت زرد
3
26
دوئل موفق
26
7
نبرد هوایی موفق
6
39
مالکیت ٪
61
12
شوت
9
6
شوت در چارچوب
0
3
شوت خارج چارچوب
6
3
شوت بلاک شده
3
4
شوت داخل محوطه
3
8
شوت خارج محوطه
6
0
مهار دروازه بان
5
153
تعداد پاس
244
129
پاس صحیح
215
84
دقت پاس ٪
88
11
سانتر
11
4
کرنر
2
19
دوئل موفق
23
7
نبرد هوایی موفق
9
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11