فوتبــال 11

شنبه، 23 شهریور 1398 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار و ارقام
در 12 بازی از 13 بازی قبلی خارج از خانه سمپدوریا در سری آ بیش از 2.5 گل زده شده است.
در 6 بازی قبلی ناپولی در سری آ بیش از 2.5 گل زده شده است.
ناپولی در 15 بازی قبلی خانگی خود مقابل سمپدوریا شکست نخورده است.
ناپولی در 22 بازی از 24 بازی قبلی خانگی خود در سری آ شکست نخورده است.
سمپدوریا در 11 بازی از 13 بازی قبلی خارج از خانه خود در سری آ حداقل 2 گل خورده است.
ناپولی در 7 بازی قبلی خود در سری آ حداقل 2 گل زده است.
در 8 بازی از 9 بازی قبلی ناپولی مقابل سمپدوریا بیش از 2.5 گل زده شده است.
ناپولی در 3 بازی قبلی خود در سری آ حداقل 3 گل خورده است.
ناپولی در 6 بازی قبلی خانگی خود مقابل سمپدوریا حداقل 2 گل زده است.
سمپدوریا در 5 بازی قبلی خارج از خانه خود در سری آ موفق به پیروزی نشده است.
پیش بینی اتفاقات بازی
سمپدوریا به کمک شوت از راه دور به گل خواهد رسید
ناپولی به کمک شوت از راه دور به گل خواهد رسید
ناپولی در نتیجه اشتباه تیم حریف به گل خواهد رسید
سمپدوریا تعداد کارت زیادی دریافت خواهد کرد
دو تیم تعداد کارت زیادی دریافت خواهند کرد
ناپولی مالکیت توپ را در اختیار خواهد داشت
پیش بینی نتیجه
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11