فوتبــال 11

شنبه، 06 مهر 1398 ساعت ۱۴:۳۰
San Mamés (42,420)
 
آمار بازی
50
مالکیت ٪
50
6.74
نمره
6.94
14
شوت
10
3
شوت در چارچوب
6
9
شوت خارج چارچوب
3
2
شوت بلاک شده
1
12
شوت داخل محوطه
7
2
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
4
4
مهار دروازه بان
3
399
تعداد پاس
410
337
پاس صحیح
343
84
دقت پاس ٪
84
45
سانتر
14
7
کرنر
7
22
پرتاب اوت
17
14
خطا
12
2
آفساید
2
2
کارت زرد
5
53
دوئل موفق
44
22
نبرد هوایی موفق
11
45
مالکیت ٪
55
5
شوت
5
1
شوت در چارچوب
3
3
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
0
5
شوت داخل محوطه
3
0
شوت خارج محوطه
2
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
1
193
تعداد پاس
251
166
پاس صحیح
219
86
دقت پاس ٪
87
21
سانتر
8
4
کرنر
4
2
آفساید
2
0
کارت زرد
2
15
دوئل موفق
17
3
نبرد هوایی موفق
5
57
مالکیت ٪
43
9
شوت
5
2
شوت در چارچوب
3
6
شوت خارج چارچوب
1
1
شوت بلاک شده
1
7
شوت داخل محوطه
4
2
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
3
2
مهار دروازه بان
2
206
تعداد پاس
159
171
پاس صحیح
124
83
دقت پاس ٪
78
24
سانتر
6
3
کرنر
3
2
کارت زرد
3
38
دوئل موفق
27
19
نبرد هوایی موفق
6
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11