فوتبــال 11

شنبه، 26 مرداد 1398 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازی
36
مالکیت ٪
64
6.68
نمره
6.66
15
شوت
11
3
شوت در چارچوب
5
10
شوت خارج چارچوب
6
2
شوت بلاک شده
0
10
شوت داخل محوطه
9
5
شوت خارج محوطه
2
3
ایجاد موقعیت خطرناک
1
4
مهار دروازه بان
1
278
تعداد پاس
498
197
پاس صحیح
393
71
دقت پاس ٪
79
16
سانتر
17
9
کرنر
3
25
پرتاب اوت
24
13
خطا
14
3
آفساید
0
2
کارت زرد
3
61
دوئل موفق
65
34
نبرد هوایی موفق
33
31
مالکیت ٪
69
7
شوت
4
3
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
3
1
شوت بلاک شده
0
4
شوت داخل محوطه
4
3
شوت خارج محوطه
0
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
1
117
تعداد پاس
279
84
پاس صحیح
233
72
دقت پاس ٪
84
10
سانتر
4
6
کرنر
0
2
آفساید
0
1
کارت زرد
0
24
دوئل موفق
25
13
نبرد هوایی موفق
13
41
مالکیت ٪
59
8
شوت
7
0
شوت در چارچوب
4
7
شوت خارج چارچوب
3
1
شوت بلاک شده
0
6
شوت داخل محوطه
5
2
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
3
مهار دروازه بان
0
161
تعداد پاس
219
113
پاس صحیح
160
70
دقت پاس ٪
73
6
سانتر
13
3
کرنر
3
1
آفساید
0
1
کارت زرد
3
37
دوئل موفق
40
21
نبرد هوایی موفق
20
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11