فوتبــال 11

شنبه، 13 مهر 1398 ساعت ۱۴:۳۰
 

گل پنالتی (2-2)، دقیقه 77، Pascal Testroet، ارتسگبیرگ آئو

گل (2-1)، دقیقه 26، Kevin Behrens، زاندهاوزن

گل (1-1)، دقیقه 16، عزیز بوهدوز، زاندهاوزن

گل بخودی (0-1)، دقیقه 5، الکساندر ژیروف، ارتسگبیرگ آئو

در حال بارگذاری...
فوتبــال 11