فوتبــال 11

یکشنبه، 05 آبان 1398 ساعت ۱۶:۰۰
 
آمار بازی
50
مالکیت ٪
50
6.97
نمره
6.8
14
شوت
15
2
شوت در چارچوب
4
5
شوت خارج چارچوب
10
7
شوت بلاک شده
1
7
شوت داخل محوطه
10
7
شوت خارج محوطه
5
1
ایجاد موقعیت خطرناک
2
3
مهار دروازه بان
1
416
تعداد پاس
400
300
پاس صحیح
285
72
دقت پاس ٪
71
17
سانتر
21
7
کرنر
3
24
پرتاب اوت
29
11
خطا
13
5
آفساید
2
0
کارت زرد
4
79
دوئل موفق
68
31
نبرد هوایی موفق
29
55
مالکیت ٪
45
8
شوت
5
1
شوت در چارچوب
0
3
شوت خارج چارچوب
5
4
شوت بلاک شده
0
5
شوت داخل محوطه
2
3
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
255
تعداد پاس
209
192
پاس صحیح
145
75
دقت پاس ٪
69
11
سانتر
8
2
کرنر
0
2
آفساید
1
0
کارت زرد
2
39
دوئل موفق
27
18
نبرد هوایی موفق
13
44
مالکیت ٪
56
6
شوت
10
1
شوت در چارچوب
4
2
شوت خارج چارچوب
5
3
شوت بلاک شده
1
2
شوت داخل محوطه
8
4
شوت خارج محوطه
2
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
3
مهار دروازه بان
1
161
تعداد پاس
191
108
پاس صحیح
140
67
دقت پاس ٪
73
6
سانتر
13
5
کرنر
3
3
آفساید
1
0
کارت زرد
2
40
دوئل موفق
41
13
نبرد هوایی موفق
16
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11