فوتبــال 11

جمعه، 03 آبان 1398 ساعت ۲۰:۰۰
 
آمار بازی
48
مالکیت ٪
52
6.95
نمره
6.57
14
شوت
11
5
شوت در چارچوب
3
6
شوت خارج چارچوب
5
3
شوت بلاک شده
3
9
شوت داخل محوطه
6
5
شوت خارج محوطه
5
4
ایجاد موقعیت خطرناک
2
2
مهار دروازه بان
3
419
تعداد پاس
442
311
پاس صحیح
341
74
دقت پاس ٪
77
23
سانتر
21
7
کرنر
2
25
پرتاب اوت
27
10
خطا
21
1
آفساید
0
4
کارت زرد
5
73
دوئل موفق
62
31
نبرد هوایی موفق
29
52
مالکیت ٪
48
9
شوت
5
3
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
3
3
شوت بلاک شده
1
7
شوت داخل محوطه
3
2
شوت خارج محوطه
2
3
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
2
219
تعداد پاس
194
174
پاس صحیح
152
79
دقت پاس ٪
78
15
سانتر
11
5
کرنر
1
3
کارت زرد
0
24
دوئل موفق
35
8
نبرد هوایی موفق
12
44
مالکیت ٪
56
5
شوت
6
2
شوت در چارچوب
2
3
شوت خارج چارچوب
2
0
شوت بلاک شده
2
2
شوت داخل محوطه
3
3
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
1
200
تعداد پاس
248
137
پاس صحیح
189
69
دقت پاس ٪
76
8
سانتر
10
2
کرنر
1
1
آفساید
0
1
کارت زرد
5
49
دوئل موفق
27
23
نبرد هوایی موفق
17
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11