فوتبــال 11

شنبه، 30 شهریور 1398 ساعت ۱۵:۳۰
 
آمار بازی
45
مالکیت ٪
55
7.14
نمره
6.58
16
شوت
15
5
شوت در چارچوب
3
7
شوت خارج چارچوب
9
4
شوت بلاک شده
3
12
شوت داخل محوطه
8
4
شوت خارج محوطه
7
4
ایجاد موقعیت خطرناک
0
4
مهار دروازه بان
4
370
تعداد پاس
447
278
پاس صحیح
348
75
دقت پاس ٪
78
10
سانتر
16
3
کرنر
3
24
پرتاب اوت
28
20
خطا
14
1
آفساید
1
1
کارت زرد
4
63
دوئل موفق
74
15
نبرد هوایی موفق
22
46
مالکیت ٪
54
6
شوت
5
3
شوت در چارچوب
1
1
شوت خارج چارچوب
4
2
شوت بلاک شده
0
5
شوت داخل محوطه
3
1
شوت خارج محوطه
2
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
2
182
تعداد پاس
208
129
پاس صحیح
148
71
دقت پاس ٪
71
6
سانتر
7
1
کرنر
2
1
آفساید
1
1
کارت زرد
1
32
دوئل موفق
42
11
نبرد هوایی موفق
17
43
مالکیت ٪
57
10
شوت
10
2
شوت در چارچوب
2
6
شوت خارج چارچوب
5
2
شوت بلاک شده
3
7
شوت داخل محوطه
5
3
شوت خارج محوطه
5
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
2
188
تعداد پاس
239
149
پاس صحیح
200
79
دقت پاس ٪
84
4
سانتر
9
2
کرنر
1
0
کارت زرد
3
31
دوئل موفق
32
4
نبرد هوایی موفق
5
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11