فوتبــال 11

جمعه، 29 شهریور 1398 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازی
48
مالکیت ٪
52
6.47
نمره
6.78
10
شوت
10
3
شوت در چارچوب
3
5
شوت خارج چارچوب
3
2
شوت بلاک شده
4
6
شوت داخل محوطه
6
4
شوت خارج محوطه
4
1
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
2
422
تعداد پاس
460
326
پاس صحیح
346
77
دقت پاس ٪
75
20
سانتر
8
5
کرنر
1
25
پرتاب اوت
22
16
خطا
15
3
آفساید
1
2
کارت زرد
2
50
دوئل موفق
63
16
نبرد هوایی موفق
22
40
مالکیت ٪
60
1
شوت
5
0
شوت در چارچوب
2
1
شوت خارج چارچوب
2
0
شوت بلاک شده
1
0
شوت داخل محوطه
4
1
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
0
182
تعداد پاس
272
130
پاس صحیح
217
71
دقت پاس ٪
80
3
سانتر
6
2
آفساید
0
2
کارت زرد
1
22
دوئل موفق
34
6
نبرد هوایی موفق
14
57
مالکیت ٪
43
9
شوت
5
3
شوت در چارچوب
1
4
شوت خارج چارچوب
1
2
شوت بلاک شده
3
6
شوت داخل محوطه
2
3
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
2
240
تعداد پاس
188
196
پاس صحیح
129
82
دقت پاس ٪
69
17
سانتر
2
5
کرنر
1
1
آفساید
1
0
کارت زرد
1
28
دوئل موفق
29
10
نبرد هوایی موفق
8
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11