فوتبــال 11

یکشنبه، 31 شهریور 1398 ساعت ۱۵:۰۰
 
آمار بازی
62
مالکیت ٪
38
7.3
نمره
6.12
9
شوت
9
5
شوت در چارچوب
2
4
شوت خارج چارچوب
3
0
شوت بلاک شده
4
7
شوت داخل محوطه
3
2
شوت خارج محوطه
6
3
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
1
548
تعداد پاس
325
487
پاس صحیح
258
89
دقت پاس ٪
79
13
سانتر
6
5
کرنر
3
20
پرتاب اوت
19
6
خطا
14
2
آفساید
0
1
کارت زرد
3
47
دوئل موفق
38
9
نبرد هوایی موفق
8
61
مالکیت ٪
39
3
شوت
4
2
شوت در چارچوب
1
1
شوت خارج چارچوب
2
0
شوت بلاک شده
1
2
شوت داخل محوطه
2
1
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
0
269
تعداد پاس
169
233
پاس صحیح
131
87
دقت پاس ٪
78
9
سانتر
3
3
کرنر
2
2
آفساید
0
0
کارت زرد
1
22
دوئل موفق
16
6
نبرد هوایی موفق
7
64
مالکیت ٪
36
6
شوت
5
3
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
1
0
شوت بلاک شده
3
5
شوت داخل محوطه
1
1
شوت خارج محوطه
4
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
1
279
تعداد پاس
156
254
پاس صحیح
127
91
دقت پاس ٪
81
4
سانتر
3
2
کرنر
1
1
کارت زرد
2
25
دوئل موفق
22
3
نبرد هوایی موفق
1
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11