فوتبــال 11

جمعه، 05 مهر 1398 ساعت ۲۰:۰۰
 
آمار بازی
32
مالکیت ٪
68
6.59
نمره
7.07
11
شوت
12
2
شوت در چارچوب
4
7
شوت خارج چارچوب
6
2
شوت بلاک شده
2
5
شوت داخل محوطه
6
6
شوت خارج محوطه
6
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
3
مهار دروازه بان
2
319
تعداد پاس
675
218
پاس صحیح
576
68
دقت پاس ٪
85
11
سانتر
12
2
کرنر
4
29
پرتاب اوت
25
13
خطا
5
2
آفساید
5
3
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
46
دوئل موفق
54
18
نبرد هوایی موفق
20
37
مالکیت ٪
63
6
شوت
7
2
شوت در چارچوب
3
3
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
2
2
شوت داخل محوطه
3
4
شوت خارج محوطه
4
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
3
مهار دروازه بان
2
184
تعداد پاس
300
125
پاس صحیح
247
68
دقت پاس ٪
82
4
سانتر
6
0
کرنر
2
0
آفساید
3
1
کارت زرد
1
27
دوئل موفق
36
9
نبرد هوایی موفق
15
27
مالکیت ٪
73
5
شوت
5
0
شوت در چارچوب
1
4
شوت خارج چارچوب
4
1
شوت بلاک شده
0
3
شوت داخل محوطه
3
2
شوت خارج محوطه
2
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
135
تعداد پاس
375
93
پاس صحیح
329
69
دقت پاس ٪
88
7
سانتر
6
2
کرنر
2
2
آفساید
2
2
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
0
19
دوئل موفق
18
9
نبرد هوایی موفق
5
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11