فوتبــال 11

جمعه، 01 شهریور 1398 ساعت ۲۱:۰۰
 
 
آمار بازی
26
مالکیت ٪
74
6.75
نمره
6.89
11
شوت
12
0
شوت در چارچوب
5
6
شوت خارج چارچوب
5
5
شوت بلاک شده
2
4
شوت داخل محوطه
9
7
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
3
5
مهار دروازه بان
0
250
تعداد پاس
699
183
پاس صحیح
639
73
دقت پاس ٪
91
8
سانتر
20
2
کرنر
7
19
پرتاب اوت
24
12
خطا
11
0
آفساید
7
1
کارت زرد
6
0
کارت قرمز
1
43
دوئل موفق
60
9
نبرد هوایی موفق
18
20
مالکیت ٪
80
4
شوت
4
0
شوت در چارچوب
3
3
شوت خارج چارچوب
1
1
شوت بلاک شده
0
0
شوت داخل محوطه
4
4
شوت خارج محوطه
0
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
3
مهار دروازه بان
0
99
تعداد پاس
391
64
پاس صحیح
359
65
دقت پاس ٪
92
4
سانتر
8
1
کرنر
4
0
آفساید
3
0
کارت زرد
3
19
دوئل موفق
25
4
نبرد هوایی موفق
9
32
مالکیت ٪
68
7
شوت
8
0
شوت در چارچوب
2
3
شوت خارج چارچوب
4
4
شوت بلاک شده
2
4
شوت داخل محوطه
5
3
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
0
151
تعداد پاس
308
119
پاس صحیح
280
79
دقت پاس ٪
91
4
سانتر
12
1
کرنر
3
0
آفساید
4
1
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
24
دوئل موفق
35
5
نبرد هوایی موفق
9
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11