فوتبــال 11

شنبه، 12 مرداد 1398 ساعت ۱۸:۰۰
HDI Arena (28,500)
 
آمار بازی
68
مالکیت ٪
32
7.03
نمره
6.71
22
شوت
9
6
شوت در چارچوب
7
12
شوت خارج چارچوب
1
4
شوت بلاک شده
1
13
شوت داخل محوطه
6
9
شوت خارج محوطه
3
3
ایجاد موقعیت خطرناک
2
6
مهار دروازه بان
6
498
تعداد پاس
236
383
پاس صحیح
122
77
دقت پاس ٪
52
28
سانتر
8
8
کرنر
1
11
خطا
13
1
آفساید
2
1
کارت زرد
2
71
دوئل موفق
55
26
نبرد هوایی موفق
23
62
مالکیت ٪
38
10
شوت
5
1
شوت در چارچوب
4
7
شوت خارج چارچوب
0
2
شوت بلاک شده
1
4
شوت داخل محوطه
4
6
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
4
مهار دروازه بان
1
214
تعداد پاس
129
147
پاس صحیح
75
69
دقت پاس ٪
58
14
سانتر
5
2
کرنر
1
0
آفساید
2
1
کارت زرد
2
40
دوئل موفق
32
15
نبرد هوایی موفق
16
72
مالکیت ٪
28
12
شوت
4
5
شوت در چارچوب
3
5
شوت خارج چارچوب
1
2
شوت بلاک شده
0
9
شوت داخل محوطه
2
3
شوت خارج محوطه
2
3
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
5
284
تعداد پاس
107
236
پاس صحیح
47
83
دقت پاس ٪
44
14
سانتر
3
6
کرنر
0
1
آفساید
0
31
دوئل موفق
23
11
نبرد هوایی موفق
7
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11