فوتبــال 11

یکشنبه، 14 مهر 1398 ساعت ۱۷:۰۰
 
آمار بازی
51
مالکیت ٪
49
6.96
نمره
6.74
13
شوت
14
4
شوت در چارچوب
3
8
شوت خارج چارچوب
9
1
شوت بلاک شده
2
11
شوت داخل محوطه
7
2
شوت خارج محوطه
7
3
ایجاد موقعیت خطرناک
0
3
مهار دروازه بان
3
399
تعداد پاس
388
290
پاس صحیح
258
73
دقت پاس ٪
66
22
سانتر
19
5
کرنر
4
30
پرتاب اوت
26
18
خطا
15
3
آفساید
1
2
کارت زرد
2
53
دوئل موفق
81
23
نبرد هوایی موفق
35
53
مالکیت ٪
47
6
شوت
8
1
شوت در چارچوب
2
4
شوت خارج چارچوب
4
1
شوت بلاک شده
2
6
شوت داخل محوطه
4
0
شوت خارج محوطه
4
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
1
209
تعداد پاس
192
150
پاس صحیح
118
72
دقت پاس ٪
61
14
سانتر
6
1
کرنر
2
2
آفساید
1
2
کارت زرد
1
24
دوئل موفق
48
10
نبرد هوایی موفق
21
48
مالکیت ٪
52
7
شوت
6
3
شوت در چارچوب
1
4
شوت خارج چارچوب
5
5
شوت داخل محوطه
3
2
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
2
190
تعداد پاس
196
140
پاس صحیح
140
74
دقت پاس ٪
71
8
سانتر
13
4
کرنر
2
1
آفساید
0
0
کارت زرد
1
29
دوئل موفق
33
13
نبرد هوایی موفق
14
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11