فوتبــال 11

جمعه، 26 مهر 1398 ساعت ۲۲:۰۰
 

گل (3-0)، دقیقه 81، باس دوست، آینتراخت فرانکفورت

گل پنالتی (2-0)، دقیقه 17، گونسالو پاسینسیا، آینتراخت فرانکفورت

گل (1-0)، دقیقه 4، گونسالو پاسینسیا، آینتراخت فرانکفورت

در حال بارگذاری...
فوتبــال 11