فوتبــال 11

شنبه، 02 شهریور 1398 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازی
33
مالکیت ٪
67
6.45
نمره
7.21
11
شوت
10
2
شوت در چارچوب
6
5
شوت خارج چارچوب
3
4
شوت بلاک شده
1
7
شوت داخل محوطه
7
4
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
2
3
مهار دروازه بان
2
353
تعداد پاس
704
278
پاس صحیح
621
79
دقت پاس ٪
88
13
سانتر
17
3
کرنر
4
16
پرتاب اوت
23
11
خطا
10
2
آفساید
1
45
دوئل موفق
42
9
نبرد هوایی موفق
15
32
مالکیت ٪
68
2
شوت
6
1
شوت در چارچوب
3
1
شوت خارج چارچوب
2
0
شوت بلاک شده
1
0
شوت داخل محوطه
5
2
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
1
176
تعداد پاس
364
130
پاس صحیح
315
74
دقت پاس ٪
87
4
سانتر
14
0
کرنر
4
0
آفساید
1
21
دوئل موفق
25
5
نبرد هوایی موفق
10
35
مالکیت ٪
65
9
شوت
4
1
شوت در چارچوب
3
4
شوت خارج چارچوب
1
4
شوت بلاک شده
0
7
شوت داخل محوطه
2
2
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
1
177
تعداد پاس
340
148
پاس صحیح
306
84
دقت پاس ٪
90
9
سانتر
3
3
کرنر
0
2
آفساید
0
24
دوئل موفق
17
4
نبرد هوایی موفق
5
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11