فوتبــال 11

شنبه، 04 آبان 1398 ساعت ۱۹:۰۰
 
مقایسه آماری ترکیب کریئنز - شفوزان
12 (14)
گل
10 (11)
9 (8)
پاس گل
5 (5)
0 (0)
نمره بازیکنان
0 (0)
25.96
میانگین سنی
24.5
182.4
میانگین قد
180.3
0 (0)
پاس/بازی
0 (0)
0 (0)
دقت پاس %
0 (0)
0 (5)
شوت/بازی
0 (5)
* اعداد داخل پرانتز مربوط به آمار کل تیم در این فصل می‌باشد.
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11