فوتبــال 11

یکشنبه، 31 شهریور 1398 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Noam Baumann 0 (0) 0 14 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
Numa Lavanchy 1 (0) 6 42 11 (7) 90 مدافع 0
Ákos Kecskés 0 (0) 0 53 6 (2) 90 مدافع 0
Mijat Maric 1 (0) 1 32 5 (3) 90 مدافع 0
Fabio Daprelà 1 (0) 3 44 11 (5) 90 مدافع 0
Balint Vecsei 0 (0) 1 23 7 (3) 69 هافبک 0
Jonathan Sabbatini 2 (0) 1 43 10 (3) 90 هافبک 0
Olivier Custodio 1 (0) 1 25 9 (4) 90 هافبک 0
Carlinhos 4 (1) 6 26 20 (11) 90 مهاجم 0
Filip Holender 1 (0) 1 15 7 (3) 85 مهاجم 0
Marco Aratore 0 (0) 1 19 2 (1) 62 هافبک 0
Sandi Lovric 1 (0) 0 12 2 (1) 21 هافبک 0
Nicola Dal Monte 1 (0) 1 17 4 (2) 28 مهاجم 0
Alexander Gerndt 0 (0) 0 2 0 (0) 9 مهاجم 0
ماریوس مولر 0 (0) 0 29 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Otar Kakabadze 1 (0) 1 28 7 (1) 90 مدافع 0
Lucas Alves 1 (0) 0 62 4 (3) 90 مدافع 0
Stefan Knezevic 0 (0) 3 56 10 (6) 90 مدافع 0
Silvan Sidler 0 (0) 3 45 13 (6) 90 مدافع 0
Ibrahima Ndiaye 3 (1) 2 20 13 (8) 90 هافبک 0
Marvin Schulz 0 (0) 3 38 9 (5) 90 هافبک 0
Idriz Voca 1 (0) 2 48 4 (3) 90 هافبک 0
Pascal Schurpf 4 (0) 2 39 15 (10) 90 هافبک 0
Francesco Margiotta 3 (1) 0 19 9 (2) 79 مهاجم 0
Shkelqim Demhasaj 1 (0) 1 8 7 (3) 69 مهاجم 0
Blessing Eleke 0 (0) 0 2 2 (1) 11 مهاجم 0
رایدر ماتوس 0 (0) 0 10 2 (1) 21 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Noam Baumann 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Numa Lavanchy 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ákos Kecskés 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mijat Maric 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Fabio Daprelà 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
Balint Vecsei 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jonathan Sabbatini 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Olivier Custodio 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Carlinhos 4 (1) 2 (1) 1 0 0 0 مهاجم 0
Filip Holender 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Marco Aratore 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Sandi Lovric 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nicola Dal Monte 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Alexander Gerndt 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ماریوس مولر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Otar Kakabadze 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Lucas Alves 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Stefan Knezevic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Silvan Sidler 0 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
Ibrahima Ndiaye 3 (1) 6 (3) 0 0 0 1 هافبک 0
Marvin Schulz 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Idriz Voca 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Pascal Schurpf 4 (0) 2 (1) 0 0 0 1 هافبک 0
Francesco Margiotta 3 (1) 1 (1) 1 0 0 0 مهاجم 0
Shkelqim Demhasaj 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Blessing Eleke 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
رایدر ماتوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Noam Baumann 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Numa Lavanchy 1 1 6 1 0 مدافع 0
Ákos Kecskés 6 2 0 0 0 مدافع 0
Mijat Maric 5 0 1 0 0 مدافع 0
Fabio Daprelà 2 1 3 3 0 مدافع 0
Balint Vecsei 0 1 1 1 0 هافبک 0
Jonathan Sabbatini 0 1 1 0 0 هافبک 0
Olivier Custodio 3 0 1 2 0 هافبک 0
Carlinhos 1 0 6 1 0 مهاجم 0
Filip Holender 1 0 1 1 0 مهاجم 0
Marco Aratore 1 0 1 0 0 هافبک 0
Sandi Lovric 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nicola Dal Monte 0 0 1 1 0 مهاجم 0
Alexander Gerndt 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ماریوس مولر 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Otar Kakabadze 3 1 1 1 0 مدافع 0
Lucas Alves 12 0 0 0 0 مدافع 0
Stefan Knezevic 1 0 3 1 0 مدافع 0
Silvan Sidler 1 1 3 2 0 مدافع 0
Ibrahima Ndiaye 0 0 2 1 0 هافبک 0
Marvin Schulz 3 0 3 1 0 هافبک 0
Idriz Voca 3 0 2 0 0 هافبک 0
Pascal Schurpf 0 1 2 0 0 هافبک 0
Francesco Margiotta 0 0 0 2 0 مهاجم 0
Shkelqim Demhasaj 1 1 1 0 0 مهاجم 0
Blessing Eleke 1 0 0 0 0 مهاجم 0
رایدر ماتوس 0 0 0 1 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Noam Baumann 14 (11) 78% 0 0 8 (5) 0 دروازه‌بان 0
Numa Lavanchy 42 (29) 69% 0 1 4 (0) 0 مدافع 0
Ákos Kecskés 53 (44) 83% 0 1 8 (5) 0 مدافع 0
Mijat Maric 32 (31) 96% 1 0 0 (0) 0 مدافع 0
Fabio Daprelà 44 (32) 72% 1 0 16 (6) 1 مدافع 0
Balint Vecsei 23 (17) 73% 0 0 3 (0) 0 هافبک 0
Jonathan Sabbatini 43 (33) 76% 0 1 9 (3) 0 هافبک 0
Olivier Custodio 25 (18) 72% 4 13 7 (4) 0 هافبک 0
Carlinhos 26 (17) 65% 0 1 3 (2) 0 مهاجم 0
Filip Holender 15 (11) 73% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Marco Aratore 19 (16) 84% 0 3 4 (3) 0 هافبک 0
Sandi Lovric 12 (10) 83% 0 2 1 (1) 0 هافبک 0
Nicola Dal Monte 17 (13) 76% 1 3 0 (0) 0 مهاجم 0
Alexander Gerndt 2 (1) 50% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ماریوس مولر 29 (15) 51% 0 0 22 (8) 0 دروازه‌بان 0
Otar Kakabadze 28 (24) 85% 1 6 5 (3) 1 مدافع 0
Lucas Alves 62 (56) 91% 0 0 5 (4) 0 مدافع 0
Stefan Knezevic 56 (46) 82% 0 0 9 (3) 0 مدافع 0
Silvan Sidler 45 (35) 77% 1 5 5 (3) 0 مدافع 0
Ibrahima Ndiaye 20 (14) 70% 2 2 1 (1) 1 هافبک 0
Marvin Schulz 38 (33) 86% 0 2 4 (3) 0 هافبک 0
Idriz Voca 48 (45) 93% 2 0 5 (5) 0 هافبک 0
Pascal Schurpf 39 (28) 71% 0 3 4 (3) 0 هافبک 0
Francesco Margiotta 19 (13) 68% 3 7 1 (1) 0 مهاجم 0
Shkelqim Demhasaj 8 (6) 75% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Blessing Eleke 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
رایدر ماتوس 10 (9) 90% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11