فوتبــال 11

سه شنبه، 01 مرداد 1398 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
یرون زوت 0 (0) 0 30 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
دنزل دامفریس 0 (0) 2 44 17 (9) 90 مدافع 0
دریک لاکاسن 0 (0) 2 74 7 (6) 90 مدافع 0
نیک فیرخیور 0 (0) 0 86 4 (1) 90 مدافع 0
پابلو روساریو 0 (0) 1 69 8 (6) 90 هافبک 0
استیون برخواین 1 (0) 0 40 9 (6) 90 مهاجم 0
بروما 3 (1) 2 35 14 (7) 78 مهاجم 0
ایروینگ لوزانو 3 (1) 3 14 16 (7) 82 مهاجم 0
اریک گوتیه‌رز 0 (0) 2 66 10 (6) 90 هافبک 0
Michal Sadilek 1 (1) 3 80 10 (5) 90 هافبک 0
دونیل مالن 3 (3) 0 16 10 (4) 90 مهاجم 0
Sam Lammers 1 (1) 0 6 3 (2) 8 مهاجم 0
Cody Gakpo 0 (0) 0 11 5 (2) 12 مهاجم 0
Jonas Omlin 0 (0) 0 22 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
سیلوان ویدمر 0 (0) 1 30 15 (5) 90 مدافع 0
Eray Cömert 1 (0) 1 43 8 (4) 90 مدافع 0
Omar Alderete 1 (1) 1 54 11 (7) 90 مدافع 0
ادر بالانتا 0 (0) 6 33 13 (8) 89 هافبک 0
فابیان فری 1 (0) 1 38 5 (2) 90 هافبک 0
والنتین اشتوکر 1 (0) 3 19 13 (6) 65 هافبک 0
لوکا صوفی 0 (0) 1 24 5 (3) 90 هافبک 0
آلبیان آیتی 2 (1) 0 12 6 (2) 87 مهاجم 0
تائولانت ژاکا 0 (0) 3 46 17 (7) 90 هافبک 0
ریکی فان‌ولفسوینکل 1 (0) 1 15 9 (5) 90 مهاجم 0
Noah Okafor 0 (0) 1 6 7 (2) 25 مهاجم 0
Kemal Ademi 0 (0) 0 3 4 (1) 10 مهاجم 0
آفیمیکو پولولو 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
یرون زوت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دنزل دامفریس 0 (0) 3 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
دریک لاکاسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
نیک فیرخیور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
پابلو روساریو 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
استیون برخواین 1 (0) 4 (3) 0 1 0 0 مهاجم 0
بروما 3 (1) 4 (4) 1 0 0 0 مهاجم 0
ایروینگ لوزانو 3 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
اریک گوتیه‌رز 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Michal Sadilek 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
دونیل مالن 3 (3) 3 (3) 1 0 0 0 مهاجم 0
Sam Lammers 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Cody Gakpo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Jonas Omlin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
سیلوان ویدمر 0 (0) 3 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Eray Cömert 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Omar Alderete 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 مدافع 0
ادر بالانتا 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
فابیان فری 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
والنتین اشتوکر 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
لوکا صوفی 0 (0) 1 (1) 0 2 0 0 هافبک 0
آلبیان آیتی 2 (1) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
تائولانت ژاکا 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
ریکی فان‌ولفسوینکل 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Noah Okafor 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Kemal Ademi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
آفیمیکو پولولو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
یرون زوت 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دنزل دامفریس 0 0 2 1 0 مدافع 0
دریک لاکاسن 0 1 2 1 0 مدافع 0
نیک فیرخیور 5 2 0 2 0 مدافع 0
پابلو روساریو 2 1 1 0 0 هافبک 0
استیون برخواین 0 0 0 0 0 مهاجم 0
بروما 0 0 2 1 0 مهاجم 0
ایروینگ لوزانو 0 0 3 1 0 مهاجم 0
اریک گوتیه‌رز 0 0 2 2 0 هافبک 0
Michal Sadilek 1 0 3 3 0 هافبک 0
دونیل مالن 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Sam Lammers 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Cody Gakpo 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Jonas Omlin 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
سیلوان ویدمر 2 0 1 2 0 مدافع 0
Eray Cömert 5 3 1 1 0 مدافع 0
Omar Alderete 2 1 1 1 0 مدافع 0
ادر بالانتا 1 0 6 0 0 هافبک 0
فابیان فری 1 1 1 1 0 هافبک 0
والنتین اشتوکر 0 0 3 4 0 هافبک 0
لوکا صوفی 0 0 1 1 0 هافبک 0
آلبیان آیتی 1 0 0 1 0 مهاجم 0
تائولانت ژاکا 1 0 3 2 0 هافبک 0
ریکی فان‌ولفسوینکل 0 2 1 2 0 مهاجم 0
Noah Okafor 0 0 1 1 0 مهاجم 0
Kemal Ademi 0 0 0 1 0 مهاجم 0
آفیمیکو پولولو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
یرون زوت 30 (21) 70% 0 0 18 (9) 0 دروازه‌بان 0
دنزل دامفریس 44 (33) 75% 1 1 2 (2) 0 مدافع 0
دریک لاکاسن 74 (67) 91% 0 0 3 (1) 0 مدافع 0
نیک فیرخیور 86 (81) 94% 0 0 4 (1) 0 مدافع 0
پابلو روساریو 69 (60) 87% 0 1 4 (3) 0 هافبک 0
استیون برخواین 40 (38) 95% 4 1 1 (1) 1 مهاجم 0
بروما 35 (30) 85% 1 1 3 (2) 0 مهاجم 0
ایروینگ لوزانو 14 (11) 78% 0 4 1 (1) 0 مهاجم 0
اریک گوتیه‌رز 66 (59) 89% 2 4 11 (7) 1 هافبک 0
Michal Sadilek 80 (70) 88% 1 0 4 (2) 0 هافبک 0
دونیل مالن 16 (13) 81% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 0
Sam Lammers 6 (3) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Cody Gakpo 11 (7) 63% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Jonas Omlin 22 (17) 77% 0 0 10 (5) 0 دروازه‌بان 0
سیلوان ویدمر 30 (24) 80% 0 0 4 (2) 0 مدافع 0
Eray Cömert 43 (36) 83% 0 0 7 (3) 0 مدافع 0
Omar Alderete 54 (37) 68% 0 0 11 (3) 0 مدافع 0
ادر بالانتا 33 (26) 78% 0 0 6 (4) 0 هافبک 0
فابیان فری 38 (31) 81% 0 0 5 (1) 0 هافبک 0
والنتین اشتوکر 19 (16) 84% 1 2 2 (1) 0 هافبک 0
لوکا صوفی 24 (16) 66% 3 1 7 (3) 1 هافبک 0
آلبیان آیتی 12 (9) 75% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
تائولانت ژاکا 46 (39) 84% 0 1 4 (1) 0 هافبک 0
ریکی فان‌ولفسوینکل 15 (10) 66% 0 2 4 (3) 0 مهاجم 0
Noah Okafor 6 (4) 66% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 0
Kemal Ademi 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
آفیمیکو پولولو 0 (0) 0 0 0 1 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11