فوتبــال 11

یکشنبه، 07 مهر 1398 ساعت ۱۸:۴۵
 
آمار و ارقام
دوناو روسه در 4 بازی قبلی خود در لیگ برتر مساوی کرده است.
لودوگورتس رازگراد در 4 بازی قبلی خود در لیگ برتر موفق به کلین شیت شده است.
لودوگورتس رازگراد در 4 بازی قبلی خود مقابل دوناو روسه در هر دو نیمه پیروز شده است.
لودوگورتس رازگراد در 4 بازی قبلی خود مقابل دوناو روسه پیروز شده است.
در 7 بازی از 8 بازی قبلی لودوگورتس رازگراد در لیگ برتر کمتر از 2.5 گل زده شده است.
در 6 بازی از 7 بازی قبلی دوناو روسه در لیگ برتر کمتر از 2.5 گل زده شده است.
لودوگورتس رازگراد در 5 بازی قبلی خود مقابل دوناو روسه حداقل 2 گل زده است.
لودوگورتس رازگراد در 10 بازی قبلی خود در لیگ برتر شکست نخورده است.
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11