فوتبــال 11

شنبه، 12 مرداد 1398 ساعت ۲۲:۳۰
 
مقایسه آماری ترکیب بیروی - دوناو روسه
6 (6)
گل
3 (5)
4 (4)
پاس گل
4 (4)
0 (0)
نمره بازیکنان
0 (0)
28.32
میانگین سنی
27.76
179.7
میانگین قد
181
0 (0)
پاس/بازی
0 (0)
0 (0)
دقت پاس %
0 (0)
0 (10)
شوت/بازی
0 (6)
* اعداد داخل پرانتز مربوط به آمار کل تیم در این فصل می‌باشد.
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11