فوتبــال 11

یکشنبه، 14 مهر 1398 ساعت ۱۸:۱۵
 

گل (4-1)، دقیقه 86، دونیل مالن، آیندهوون

گل (3-1)، دقیقه 73، Tobias Pachonik، فنلو

گل (3-0)، دقیقه 70، دونیل مالن، آیندهوون

گل (2-0)، دقیقه 65، دنزل دامفریس، آیندهوون

گل (1-0)، دقیقه 61، استیون برخواین، آیندهوون

در حال بارگذاری...
فوتبــال 11