فوتبــال 11

یکشنبه، 14 مهر 1398 ساعت ۱۸:۱۵
 
آمار بازی
70
مالکیت ٪
30
7.28
نمره
6.38
20
شوت
10
6
شوت در چارچوب
3
5
شوت خارج چارچوب
3
9
شوت بلاک شده
4
14
شوت داخل محوطه
8
6
شوت خارج محوطه
2
4
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
2
733
تعداد پاس
300
641
پاس صحیح
212
87
دقت پاس ٪
71
12
سانتر
17
5
کرنر
5
24
پرتاب اوت
13
8
خطا
10
3
آفساید
1
0
کارت زرد
1
52
دوئل موفق
48
13
نبرد هوایی موفق
17
80
مالکیت ٪
20
8
شوت
4
1
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
1
4
شوت بلاک شده
2
5
شوت داخل محوطه
3
3
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
1
471
تعداد پاس
110
420
پاس صحیح
72
89
دقت پاس ٪
65
4
سانتر
7
1
کرنر
2
1
آفساید
0
30
دوئل موفق
21
7
نبرد هوایی موفق
8
57
مالکیت ٪
43
12
شوت
6
5
شوت در چارچوب
2
2
شوت خارج چارچوب
2
5
شوت بلاک شده
2
9
شوت داخل محوطه
5
3
شوت خارج محوطه
1
3
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
1
262
تعداد پاس
190
221
پاس صحیح
140
84
دقت پاس ٪
74
8
سانتر
10
4
کرنر
3
2
آفساید
1
0
کارت زرد
1
22
دوئل موفق
27
6
نبرد هوایی موفق
9
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11