فوتبــال 11

شنبه، 13 مهر 1398 ساعت ۱۹:۰۰
 
آمار بازی
72
مالکیت ٪
28
7.54
نمره
6.14
15
شوت
10
8
شوت در چارچوب
2
5
شوت خارج چارچوب
7
2
شوت بلاک شده
1
12
شوت داخل محوطه
3
3
شوت خارج محوطه
7
6
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
4
887
تعداد پاس
323
827
پاس صحیح
256
93
دقت پاس ٪
79
10
سانتر
9
6
کرنر
1
14
پرتاب اوت
14
12
خطا
11
1
آفساید
0
3
کارت زرد
1
65
دوئل موفق
43
9
نبرد هوایی موفق
6
72
مالکیت ٪
28
6
شوت
6
2
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
4
1
شوت بلاک شده
1
5
شوت داخل محوطه
3
1
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
0
450
تعداد پاس
168
413
پاس صحیح
127
92
دقت پاس ٪
76
7
سانتر
7
4
کرنر
0
1
کارت زرد
0
35
دوئل موفق
21
8
نبرد هوایی موفق
5
73
مالکیت ٪
27
9
شوت
4
6
شوت در چارچوب
1
2
شوت خارج چارچوب
3
1
شوت بلاک شده
0
7
شوت داخل محوطه
0
2
شوت خارج محوطه
4
4
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
4
437
تعداد پاس
155
414
پاس صحیح
129
95
دقت پاس ٪
83
3
سانتر
2
2
کرنر
1
1
آفساید
0
2
کارت زرد
1
30
دوئل موفق
22
1
نبرد هوایی موفق
1
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11