فوتبــال 11

یکشنبه، 10 شهریور 1398 ساعت ۱۹:۳۰
 
آمار بازی
59
مالکیت ٪
41
6.74
نمره
6.72
14
شوت
16
5
شوت در چارچوب
6
7
شوت خارج چارچوب
7
2
شوت بلاک شده
3
8
شوت داخل محوطه
12
6
شوت خارج محوطه
4
1
ایجاد موقعیت خطرناک
4
4
مهار دروازه بان
3
489
تعداد پاس
350
401
پاس صحیح
250
82
دقت پاس ٪
71
31
سانتر
10
6
کرنر
4
27
پرتاب اوت
12
14
خطا
17
2
آفساید
2
4
کارت زرد
3
73
دوئل موفق
57
32
نبرد هوایی موفق
16
51
مالکیت ٪
49
6
شوت
9
1
شوت در چارچوب
5
4
شوت خارج چارچوب
3
1
شوت بلاک شده
1
5
شوت داخل محوطه
8
1
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
3
3
مهار دروازه بان
0
201
تعداد پاس
195
169
پاس صحیح
153
84
دقت پاس ٪
78
17
سانتر
7
4
کرنر
3
1
آفساید
1
1
کارت زرد
2
36
دوئل موفق
23
16
نبرد هوایی موفق
3
65
مالکیت ٪
35
8
شوت
7
4
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
4
1
شوت بلاک شده
2
3
شوت داخل محوطه
4
5
شوت خارج محوطه
3
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
3
288
تعداد پاس
155
232
پاس صحیح
97
81
دقت پاس ٪
63
14
سانتر
3
2
کرنر
1
1
آفساید
1
3
کارت زرد
1
37
دوئل موفق
34
16
نبرد هوایی موفق
13
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11