فوتبــال 11

جمعه، 26 مهر 1398 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازی
46
مالکیت ٪
54
13
شوت
18
2
شوت در چارچوب
5
4
شوت خارج چارچوب
5
7
شوت بلاک شده
8
8
شوت داخل محوطه
10
5
شوت خارج محوطه
8
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
5
مهار دروازه بان
1
419
تعداد پاس
479
304
پاس صحیح
371
73
دقت پاس ٪
77
8
سانتر
14
2
کرنر
6
14
خطا
13
1
آفساید
1
3
کارت زرد
2
56
دوئل موفق
55
18
نبرد هوایی موفق
20
53
مالکیت ٪
47
11
شوت
8
2
شوت در چارچوب
2
3
شوت خارج چارچوب
2
6
شوت بلاک شده
4
7
شوت داخل محوطه
5
4
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
1
226
تعداد پاس
194
176
پاس صحیح
140
78
دقت پاس ٪
72
4
سانتر
6
2
کرنر
5
1
آفساید
1
0
کارت زرد
1
28
دوئل موفق
29
10
نبرد هوایی موفق
11
40
مالکیت ٪
60
2
شوت
10
0
شوت در چارچوب
3
1
شوت خارج چارچوب
3
1
شوت بلاک شده
4
1
شوت داخل محوطه
5
1
شوت خارج محوطه
5
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
3
مهار دروازه بان
0
193
تعداد پاس
285
128
پاس صحیح
231
66
دقت پاس ٪
81
4
سانتر
8
0
کرنر
1
3
کارت زرد
1
28
دوئل موفق
26
8
نبرد هوایی موفق
9
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11