فوتبــال 11

شنبه، 13 مهر 1398 ساعت ۱۷:۳۰
DS Arena (2,734)
 
آمار بازی
36
مالکیت ٪
64
7
شوت
11
2
شوت در چارچوب
2
3
شوت خارج چارچوب
8
2
شوت بلاک شده
1
5
شوت داخل محوطه
6
2
شوت خارج محوطه
5
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
2
302
تعداد پاس
538
220
پاس صحیح
450
73
دقت پاس ٪
84
21
سانتر
14
4
کرنر
3
11
خطا
10
2
آفساید
4
2
کارت زرد
2
45
دوئل موفق
62
15
نبرد هوایی موفق
22
33
مالکیت ٪
67
3
شوت
6
1
شوت در چارچوب
1
1
شوت خارج چارچوب
4
1
شوت بلاک شده
1
3
شوت داخل محوطه
3
0
شوت خارج محوطه
3
0
مهار دروازه بان
1
130
تعداد پاس
258
91
پاس صحیح
215
70
دقت پاس ٪
83
6
سانتر
9
1
کرنر
1
0
آفساید
1
0
کارت زرد
1
22
دوئل موفق
29
7
نبرد هوایی موفق
12
39
مالکیت ٪
61
4
شوت
5
1
شوت در چارچوب
1
2
شوت خارج چارچوب
4
1
شوت بلاک شده
0
2
شوت داخل محوطه
3
2
شوت خارج محوطه
2
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
1
172
تعداد پاس
280
129
پاس صحیح
235
75
دقت پاس ٪
84
15
سانتر
5
3
کرنر
2
2
آفساید
3
2
کارت زرد
1
23
دوئل موفق
33
8
نبرد هوایی موفق
10
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11