فوتبــال 11

سه شنبه، 14 خرداد 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
 
آمار بازی
50
مالکیت ٪
50
14
شوت
6
4
شوت در چارچوب
1
9
شوت خارج چارچوب
5
1
شوت بلاک شده
0
6
شوت داخل محوطه
5
8
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
4
412
تعداد پاس
400
349
پاس صحیح
313
85
دقت پاس ٪
78
5
سانتر
5
4
کرنر
2
9
ضربه ایستگاهی
18
19
پرتاب اوت
24
20
خطا
10
4
آفساید
4
2
کارت زرد
3
47
دوئل موفق
71
18
نبرد هوایی موفق
25
51
مالکیت ٪
49
8
شوت
3
1
شوت در چارچوب
0
7
شوت خارج چارچوب
3
4
شوت داخل محوطه
2
4
شوت خارج محوطه
1
0
مهار دروازه بان
1
221
تعداد پاس
215
184
پاس صحیح
165
83
دقت پاس ٪
77
5
سانتر
2
4
کرنر
1
4
ضربه ایستگاهی
8
9
پرتاب اوت
10
2
آفساید
1
0
کارت زرد
1
24
دوئل موفق
35
11
نبرد هوایی موفق
15
50
مالکیت ٪
50
6
شوت
3
3
شوت در چارچوب
1
2
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
0
2
شوت داخل محوطه
3
4
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
3
191
تعداد پاس
185
165
پاس صحیح
148
86
دقت پاس ٪
80
0
سانتر
3
0
کرنر
1
5
ضربه ایستگاهی
10
10
پرتاب اوت
14
2
آفساید
3
2
کارت زرد
2
23
دوئل موفق
36
7
نبرد هوایی موفق
10
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11